از نوادگان جومونگ که بگذریم 
هیچ کس 
انتقام خون قبیله اش را 
حتی از روباهترین گرگهای وحشی 
در هیچ کجای تاریخ_حتی در لابه لای خطوط مجله های زرد -
گرفتن نیارست 
نوادگان همیشه خمیده به دنیا می آیند 
با گرده های شلاق خورده 
من اما 
هرروز در هر کجا 
انتقام میگیرم 
انتقام رنجهای اجدادم را 
از قحطی ، جنگ و حتی از روباهترین گرگهای اهلی 
انتقام میگیرم 
من با یک فندک سیاه 
وفصول آبی 
که در سینه ام سیاه می شوند 
فروردین 
تیر 
بهمن 
این فصلهای خارج از سال 
این ماههای خارج از نظم 
من انتقام اجدادم را .......
از من که هستم
و نظاره میکنم