سقوط

کابوس دیده ام که خدا عاشقت شده

حرصم گرفته بود چرا عاشقت شده

یک لحضه پله پله زمین قد کشیدتا

پایین بیاید انکه تو را... عاشقت شده

وقتی قدم به پله ی اخر گذاشت که

امد به خاطرش که کجا عاشقت شده

ادم  -بهشت -قصه ی تبعید و وسوسه

شیطان نشو -نشو ! چه بسا عشقت شده

وقتی که سیب های تنت را یکی یکی

ممنوعه میکند .بخدا عاشقت شده

اصلا خدای را چه به عاشق شدن مگر

اخر تو مریمی  به خطا عاشقت شده

تعلیم می کند که همه عاشقش شوند

در مکتب نگاه تو یا عاشقت شده

               ****

از خواب می پرم وشرشرباران نیمه شب

تعبیر میکند که هوا عاشقت شده

/ 1 نظر / 25 بازدید
دعوتنامه

در آستانه ي فصل رويش و عيد باستاني نوروز شما را دعوت مي كنيم به عضويت رايگان در سيستم فيس بوك ايراني .... اميدواريم لحظات خوبي را باهم سپري كنيم...