مصر یا هر جای دیگری

ستـــــــــــــــــاره پشت ستــــــــــــــــــــــاره 

و انبوهی ازشب 

تاریکی می بیزد آسمان 

شب را در 

آستین پنهان کرده اند سپیدترین دیوهای خیالی 

وقتی که سرهارا در سیا هترین مرکبهای جهان فرومیبرند 

تاسرخ بنویسند "آزادی "

در تابلویی ظریف که در دفترژنرالهای خیر خواه نصب میشود 

و گلوله هایشان را در بوته ی گل پیچیده اند 

باتوام گلوله سربی 

آهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای ! 

هفتمین خوان را که دور بزنی

به پیشانی سپید فرشتگان گناهکار می رسی

آنجاییکه 

هرکس ،در هر جایی ،با هرنامی ،به هر بهانه ای 

نستعلیق را می شکند ! هر الفبایی را نیز 

به نام زیبایی 

آزادی با الف های شکسته اش 

اقیانوس آرام را می ماند 

 که میسوزد

بی هیچ فردایی ،ابری یا بارانی

          *********

خدا را شاهد میگیرم الف را در الله نیز شکسته اند

لا الله الا الله

الله  هم بزک میشود تا زیباییها یشان آسمانی تر باشد 

با یک تابلوی پرفروش دیگر

خوشا به حال عیسی که راستی را پنهان کرد در یک یای ناقابل

با الفبای من !که خط خداست  

تا امروز 

 امروز را ناسزا نگویید 

تاریخ یک امروز طولانی است 

 که در بامش خورشید آتش گرفت 

 ودر شامش ماه را دزدیده اند 


/ 1 نظر / 25 بازدید
محسن

سلام خوبی راستی عکس ها و فایل ها تو کجا آپلود می کنی ؟ خواستی بیا اینجا آپلود کن www.pcupload.tk