نامها

به خون کشانید
آن رو زحسین را
و دیگر کسی نام یزید را
حتی در بازی کودکانه اش بر زبان نیاورد

حالا  تمام یزید ها محمد شده است

با یا بی امیزالمومنین

/ 0 نظر / 31 بازدید